Zijn ook feitelijke bestuurders persoonlijk aansprakelijk?

Zowel de wettelijke bestuurders  als de feitelijke bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gewone bestuursfouten. U bent een feitelijke bestuurder als u – zonder formeel benoemd te zijn als bestuurder – de bevoegdheid heeft (gehad) om de vennootschap te besturen. De aansprakelijkheid geldt niet voor gerechtelijke mandatarissen, zoals bijvoorbeeld de curator.