Zal ik het beheer van mijn onderneming verliezen als ik gebruik maak van de WCO ?

Het principe is dat de ondernemer aan het hoofd blijft van de onderneming en dus verder het beheer waarneemt.

Toch heeft de wet in 2 uitzonderingen voorzien:

-         In de buitengerechtelijke fase kunnen belanghebbende derden die oordelen dat de continuïteit van de onderneming ernstig bedreigd wordt door kennelijk grove tekortkomingen van de ondernemer aan de rechtbank de aanstelling vragen van een gerechtelijk mandataris. Indien de rechtbank dat toestaat, kan die gerechtelijk mandataris het beheer overnemen.
-         In de gerechtelijke fase kan elke belanghebbende derde en het openbaar ministerie in het geval van een ‘kennelijk grove fout’ of ‘kennelijk kwade trouw’ bij de ondernemer de aanstelling vragen van een ‘voorlopige bestuurder’. Die voorlopige bestuurder kan voor de duur van de opschorting van betaling het beheer overnemen van de ondernemer.