Wie kan er allemaal het faillissement aanvragen?

(art. XX99 WER)
De volgende partijen kunnen het faillissement bekomen bij de ondernemingsrechtbank :

  1. Aangifte door de gefailleerde zelf (het zogenaamde faillissement op bekentenis)
  2. Dagvaarding door één of meer schuldeisers
  3. Dagvaarding door het openbaar ministerie ( zie ook : "Hoe komt het openbaar ministerie te weten dat het slecht gaat met mijn zaak?" )
  4. Dagvaarding door de voorlopige bewindvoerder artxx.32§3 (zie ook : "Kan men al vóór men failliet wordt verklaard het beheer verliezen over de goederen ?")
  5. De ondernemingsrechtbank kan een mislukte gerechtelijke reorganisatie omzetten in een faillissement art XX.62§2
  6. Dagvaarding door de curator van de hoofdprocedure (indien de onderneming gevestigd is in meerdere landen)