Welke wet biedt kansen in geval van tijdelijke, overkomelijke betalingsmoeilijkheden ?

De procedure van gerechtelijke reorganisatie

Die wet heeft als doel om bedrijven die nog over voldoende reserve beschikken een zo groot mogelijke slaagkans te geven door tijdelijk bescherming tegen  schuldeisers te bieden. De bescherming wordt enkel gegeven aan ondernemingen die nog over voldoende afbetalingscapaciteit beschikken of een waardevolle kern bevatten. Er zijn belangrijke vormvoorwaarden en de procedure is verre van gratis. Ze kan wel een bedrijf redden.

Valt mijn situatie onder de oude of onder de nieuwe wet op de gerechtelijke reorganisatie ?

Is het vonnis dat je toelaat in gerechtelijke reorganisatie geveld voor 1/5/2018 ? Dan val je onder de oude wet. Download hier veel gestelde vragen over de oude wet.

Is het vonnis dat je toelaat in gerechtelijke reorganisatie geveld na 1/5/2018 ? Dan valt jouw dossier onder de nieuwe wet. Lees meer over de nieuwe regels elders op de site dyzo.be.