Wat zegt de wet over die incassokantoren ?

De wet van 20 december 2002 (doc, 125 KB) betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. (B.S. 29.01.2003).

 
Deze wet kwam er naar aanleiding van de vele misbruiken door incassokantoren.
De wet beschermt enkel de consument. Niet de persoon die schulden heeft eigen aan zijn handels- beroeps- of ambachtelijke activiteit.
 
Wordt aanzien als de minnelijke invordering van schulden/incasso: iedere handeling of praktijk die tot doel heeft de schuldenaar ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen; buiten iedere invordering op grond van een uitvoerbare titel om.
 
De incassobureaus treden niet in de plaats van de schuldeisers. Zij kunnen geen gerechtelijke procedures starten of dwangmaatregelen laten opleggen.