Wat is verjaring eigenlijk ?

Schulden kunnen je blijven achtervolgen en de nalatigheidsintresten kunnen heel hoog oplopen.

Schulden die door de schuldeisers niet tijdig worden opgeëist kunnen verjaren.
De verjaring houdt, in burgerlijke zaken, in dat een persoon na verloop van tijd iets verkrijgt of dat hij wordt bevrijd van de plicht om iets te doen. Zo is een schuld na verloop van tijd niet meer opeisbaar.
 
Het is aan de schuldenaar zelf om na te gaan wanneer de schuld verjaard is. De schuldeiser zal er zelf in alle talen over zwijgen, om er zo toch voor te zorgen dat de schuld wordt vereffend, ondanks dat deze niet meer opeisbaar is.