Wat moet de kosteloze borg doen om in aanmerking te komen voor de bevrijding ?

De borgsteller moet bij dezelfde rechtbank waar het verzoek tot collectieve schuldenregeling is ingediend een verklaring indienen. Uit die verklaring moet blijken dat zijn borgstelling te groot is rekening houdend met wat hij/zij verdient en bezit.
Die verklaring mag er om het even hoe uitzien, maar moet wel op papier staan. De wet eist ook bewijzen, die bij de verklaring moeten gevoegd worden :
  • kopie van de laatste belastingsaangifte van de borgsteller
  • lijst van de bezittingen en van de schulden van de borgsteller