Wat mag je van Dyzo verwachten ?

Wat doet Dyzo wel ?

Dyzo biedt een luisterend oor

Ondernemen kan heel eenzaam zijn, zeker in een klein bedrijf. Als je niet kan betalen gaan er veel deuren voor je dicht. Toch moet je je problemen aanpakken.

Dyzo garandeert je dat wat je ons vertelt niet verder gaat. Soms kan je probleem delen een hele opluchting zijn en vind je zo nieuwe energie om er weer tegenaan te gaan.

Dyzo geeft advies

Medewerkers van Dyzo staan dicht bij het ondernemerschap. Sommigen hebben zelf ondervonden hoe moeilijk ondernemen kan zijn, anderen werken al jaren uitsluitend voor ondernemers. Dyzo geeft raad op jouw maat, en moet dan ook zo goed mogelijk weten wat er aan de hand is. Dyzo werkt ook vraaggericht. Dyzo wilt advies geven aan de hand van je vragen over je activiteit/onderneming. Onze raad is in tal van gelijkaardige situaties al uitgetest. Als je in een uitzonderlijke situatie zit waarin ook Dyzo geen ervaring heeft, verneem je dat ook van onze medewerker. Advies geven houdt wel in dat de bedrijfsleider daarmee zelf aan de slag gaat. U beslist over alle te nemen maatregelen.

Dyzo toont je mogelijkheden

De sociale zekerheid voor zelfstandigen, voor werknemers en voor mensen zonder statuut is ingewikkeld. Dyzo maakt je wegwijs in dit kluwen, legt uit welke aanvragen voor jou mogelijk zijn en helpt - enkel als het niet anders kan - om die aanvragen ook in te vullen en te versturen. Daarvoor heeft Dyzo veel informatie van jou nodig, ook over gevoelige zaken zoals je gezinssamenstelling, je gezondheid, je inkomen, je vermogen. Het is dus niet Dyzo die je zal betalen of jouw schuld kan kwijtschelden. Een belangrijk aantal hulpvragen bij Dyzo komen voort uit een tekort aan geld. Dyzo kan en mag niemand geld lenen, maar deelt met jou wel een aantal manieren om je cashpositie en je onderhandelingspositie met een kredietverstrekker te verbeteren. Dyzo kan je ook in contact brengen met weinig bekende alternatieve kredietverstrekkers. Voor alle duidelijkheid, Dyzo betaalt haar klanten geen enkel voordeel uit.

Dyzo is kosteloos

Koken kost geld, maar het geld van Dyzo komt van de Vlaamse overheid, uit giften, seminaries en samenwerkingsovereenkomsten. Dyzo medewerkers mogen ondernemers in moeilijkheden nooit om geld vragen voor hun werk. Mocht dit uitzonderlijk bij jou wel gebeurd zijn, meld dit dadelijk aan onze directeur olivier.delaere@dyzo.be .

Dyzo richt opleidingen in

Het inrichten van seminaries voor professionals die met ondernemers in moeilijkheden in contact kunnen komen is een bron van inkomsten voor Dyzo, maar het is ook een hefboom om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het aanbod van Dyzo. Daarnaast richt Dyzo ook opleidingen in voor eigen medewerkers omdat de wereld van ondernemers nooit stilstaat.

 

Hoe werkt Dyzo?

 

Wat doet Dyzo niet ?

Dyzo is geen advocaat

Zeker als ondernemer zijn jouw belangen vaak tegengesteld aan die van anderen. Dyzo helpt je die conficten te voorkomen, of op te lossen in der minne. Als er toch een advocaat nodig is, laat Dyzo je voor en tegen van een gerechtelijke procedure afwegen. Er is ook een juridische helpdesk en Dyzo werkt samen met advocaten die je verder kunnen helpen als er geen andere uitweg is.

Dyzo is geen boekhouder

Jouw zakelijke administratie, je boekhouding, je fiscale en BTW - aangiften, je vennootschappelijke verplichtingen zijn van levensbelang voor je zaak. Dyzo heeft zelf ook inlichtingen nodig die voortkomen uit je boekhouding. Dyzo vraagt jouw toestemming om met je boekhouder contact te nemen. Als je geen actieve boekhouder hebt, kan Dyzo je enkel helpen met het hoogstnoodzakelijkste en makkelijkste deel van het werk van je boekhouder in afwachting dat je een nieuwe boekhouder hebt. Ook dan is jouw medewerking noodzakelijk.

Dyzo is geen psychiater

De stress die gepaard gaat met ondernemen kan je gezondheid aantasten. Dyzo kan je wel tijdelijk wat emotionele steun bieden. Echte geestelijke gezondheidszorg laat Dyzo over aan specialisten.

Dyzo is geen kop van Jut

Klanten die medewerkers van Dyzo beledigen of zelfs bedreigen kunnen verdere samenwerking met Dyzo geweigerd worden. Dyzo kan in ernstige gevallen klacht indienen tegen klanten die deze grens niet respecteren.

Dyzo is geen willoze dienaar

Klanten hoeven niet akkoord te gaan met de analyse, de besluiten over de haalbaarheid van de zaak en de oplossingen voorgesteld door Dyzo. Klanten kunnen evenwel niet van Dyzo verwachten dat Dyzo acties gaat ondernemen of ondersteunen die ingaan tegen de visie van een Dyzo-adviseur. Dyzo klanten kunnen wel vragen om door een andere adviseur van Dyzo geholpen te worden. Dyzo heeft dan wel het recht om daar wel of niet op in te gaan. Als samenwerking niet langer mogelijk is moet Dyzo de klant laten weten wanneer en waarom de samenwerking eindigt. Een klant kan vervolgens vragen de samenwerking te hervatten als er een akkoord kan gevonden worden over een gezamenlijk plan van aanpak. Aanslepende discussies mogen de goede werking van Dyzo niet verlammen en daarom heeft Dyzo het laatste woord in de beslissing tot samenwerking.