Wat kost een gerechtelijke reorganisatie ?

Reken op volgende kosten :
  • Adviseurskosten.  Voor alle ondernemers is het inwinnen van deskundig advies (boekhouder, advocaat,…) in deze sterk aan te bevelen. Zelfs juridisch en economisch geschoolde ondernemers zijn sedert 1/8/2013 verplicht bepaalde bewijsstukken door een externe deskundige te laten maken.. Reken ook dat de tijd die je in procedures stopt verloren is voor het rendabel maken van je zaak, en dus ook kostelijk is. Overweeg dat procedurefouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
  • Gerechtskosten. Voor de WCO-procedure moest er een rolrecht betaald worden van 1000 euro. De neerlegging van een gerechtelijke reorganisatie gebeurt tegenwoordig via de website www.regsol.be. Er moet nu een retributie voor het register van 295 euro betaald worden bij de neerlegging.
  • Administratieve kosten. De gerechtelijke reorganisatie ( heette vroeger de WCO) brengt voor de onderneming enkele praktische verplichtingen met zich mee, zoals bv. het aangetekend aanschrijven van alle schuldeisers wanneer de gerechtelijke bescherming werd bekomen.

Naast deze kosten zijn er soms nog andere kosten (herstructureringskosten,.), afhankelijk van de toestand van de onderneming in kwestie.