Wat kost een advocaat?

Een advocaat ontvangt een ereloon (honorarium) en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Er bestaan daarvoor geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:
  1. Volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak, enz.
  2. Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
  3. Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
  4. Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.
  5. Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.