Wat houdt de minnelijke aanzuiveringsregeling in en hoelang duurt dat?

In eerste instantie probeert de schuldbemiddelaar tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Dit is een plan over hoe schulden afbetaald zullen worden.
De schuldbemiddelaar onderhandelt met de schuldeisers omtrent een voorstel van zo'n minnelijke aanzuiveringsregeling dat hij opmaakt. Het principe van contractuele vrijheid geldt in deze fase, er staan dus geen beperkingen op de inhoud van deze regeling. Als zowel schuldenaar als de schuldeisers akkoord gaan met zijn voorstel, zal de rechter het plan bekrachtigen. Als de schuldenaar niet akkoord gaat met dit plan moet hij dit binnen de twee maanden melden aan de schuldbemiddelaar, ofwel via een aangetekende brief met ontvangstbericht, ofwel via een verklaring bij de schuldbemiddelaar.

De schuldbemiddelaar heeft zes maanden tijd om zo'n minnelijke aanzuiveringsregeling af te ronden. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met maximum zes maanden. Wanneer de schuldbemiddelaar er uiterlijk binnen één jaar niet in slaagt om een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, kan er een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of zelfs een totale kwijtschelding van schulden opgelegd worden door de rechter.

De wet bepaalt dat de duurtijd niet langer dan zeven jaar mag zijn, tenzij de schuldenaar zelf een langere termijn vraagt om bijvoorbeeld zijn woning te kunnen behouden. Deze termijn begint normaal te lopen op de dag dat de procedure collectieve schuldenregeling opgestart werd, maar de rechter kan ook een andere startdatum bepalen.
Als de schulden te groot zijn om binnen deze termijn terugbetaald te worden, kan er een deel van de schulden kwijtgescholden worden. De schuldeisers moeten daar uiteraard wel akkoord mee willen gaan.

(Uitzondering voor oude collectieve schuldenregelingen : Alle collectieve schuldenregelingen die werden toelaatbaar verklaard voorafgaand aan 23/04/2012, zijn niet onderworpen aan de nieuwe wettelijke bepalingen van de wet van 26 maart 2012 en in dat geval kan een minnelijke aanzuiveringsregeling langer dan 7 jaar duren.)