Wat houdt de gerechtelijke aanzuiveringsregeling in en de totale kwijtschelding?

Wanneer geen akkoord wordt bereikt door middel van een minnelijke aanzuiveringsregeling, zal de schuldbemiddelaar het dossier voorleggen aan de rechter om een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen. De rechter kan dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan schuldenaar en schuldeisers. De maatregelen die door de arbeidsrechter kunnen worden opgelegd zijn echter beperkt en kunnen slechts worden opgelegd voor een periode van maximum 5 jaar. De rechter kan ondermeer uitstel van betaling toestaan, interestvoeten verminderen en/of interesten, vergoedingen en kosten kwijtschelden.

Wanneer blijkt dat deze maatregelen niet volstaan om de schulden af te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen leiden, kan de schuldenaar de rechter vragen te besluiten tot een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden. Deze kwijtschelding is wel aan strenge voorwaarden gebonden.
Wanneer de rechter schulden kwijtscheldt, kan hij de verkoop bevelen van alle voor beslag vatbare goederen. De rechter kan dus het huis, de auto, de TV van de schuldenaar… laten verkopen. 
In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat een aanzuiveringsregeling van meer dan vijf jaar kan, om zo ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de woning niet verkocht hoeft te worden. Dit moet de schuldenaar wel altijd zelf vragen.
(Uitzondering voor oude collectieve schuldenregelingen : Alle collectieve schuldenregelingen die werden toelaatbaar verklaard voorafgaand aan 23/04/2012, zijn niet onderworpen aan de wettelijke bepalingen van de wet van 26 maart 2012 en in dat geval kan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling langer dan 5 jaar duren.)
 
Wat houdt de totale kwijtschelding van schulden in (fase 3)?
 
Wanneer blijkt dat de schuldenaar over onvoldoende middelen beschikt om een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling te doen slagen, kan de rechter een volledige kwijtschelding van de schulden toestaan.
Voorbeeld: Je bent volledig invalide en er is geen mogelijkheid meer om ooit jouw inkomsten te verhogen.
Voorbeeld: Je bent op pensioen en je inkomen zal niet meer omhoog gaan.

In principe moet de schuldbemiddelaar een vraag tot totale kwijtschelding voorleggen aan de rechter. Maar als hij nalaat dit te doen, terwijl de schuldenaar meent dat dit voor hem de enige oplossing is, kan hij dit ook vragen aan de rechter.
De rechter is bij een totale kwijtschelding verplicht om alle voor beslag vatbare goederen te laten verkopen. Bij een totale kwijtschelding van schulden zal dus de woning, de auto... van de schuldenaar verkocht worden. De rechter kan hierbij wel begeleidingsmaatregelen opleggen aan de schuldenaar.

Voorbeeld: Hij kan oordelen dat de schuldenaar in budgetbegeleiding moet.
Voorbeeld: Bij een verslaving kan hij oordelen dat de schuldenaar moet afkicken.
Deze verplichtingen kunnen tot vijf jaar na de kwijtschelding van de rechter geldig blijven. Worden de opgelegde verplichtingen niet nageleefd, kan de rechter zijn beslissing herroepen.