Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift CSR ?

Volgens de wet moet de rechter in principe binnen de 8 dagen na het verzoek oordelen of de schuldenaar al dan niet in aanmerking komt voor de collectieve schuldenregeling. In de praktijk duurt het meestal wat langer dan 8 dagen. Indien de rechter de collectieve schuldenregeling toekent, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen die het beheer van de schuldenaar zijn inkomsten en goederen voor zijn rekening neemt. De rechter zal uit een lijst kiezen van schuldbemiddelaars. DIt zijn meestal advocaten, maar kunnen ook gerechtsdeurwaarders, notarissen, gerechtelijke mandatarissen, erkende OCMW's en erkende CAW's zijn.
Er wordt van de toelating tot de collectieve schuldenregeling een bericht opgemaakt en dit wordt toegevoegd aan het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.