Wat is Dyzo?

Dyzo is een vereniging zonder winstoogmerk gericht op het versterken van ondernemers in moeilijkheden. Dyzo doet dit door begeleiding op maat van ondernemers, door ondersteuning van tussenpersonen, door studie van het doelpubliek en door sensibilisering van de maatschappij. Samengevat : Dyzo wil zowel het anker als de stem van ondernemers in moeilijkheden zijn.

Missie van Dyzo

Dyzo begeleidt de zelfstandige ondernemer in moeilijkheden integraal en geeft hem/haar een stem in de maatschappij en het beleid. Door de weerbaarheid van de ondernemer te versterken en nieuwe kansen te geven draagt Dyzo bij tot de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Dyzo is erkend door de Vlaamse en Europese overheid en wordt door hen ook gesubsidieerd. Dat laat Dyzo toe haar begeleiding aan ondernemers kosteloos aan te bieden.  Tussenpersonen kunnen rekenen op een kosteloos consult en op een uitgebreidere dienstverlening mits het afsluiten van een samenwerkingsakkoord.

De gegevens die Dyzo bekomt van haar klanten zijn en blijven vertrouwelijk.

Lees meer :

Officiële gegevens van Dyzo vzw :

  • Maatschappelijke zetel : Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel
  • Dyzo is niet BTW plichtig, haar ondernemingsnummer is : 0554.898.792
  • Verantwoordelijke voor facturatie en betalingen : Olivier Delaere

Dyzo in de pers

De bezemwagen van het ondernemerspeloton