Wat is (de taak van) een rechter-commissaris?

(Art. XX.104. WER)
Een rechter-commissaris is een binnen de ondernemingsrechtbank benoemde rechter die er in het bijzonder mee belast is toezicht te houden op het beheer en de vereffening van het faillissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen. De curator opereert onder zijn leiding. De rechter-commissaris neemt initiatieven en komt tussen in gevallen waar tegengestelde belangen moeten verzoend worden.

Zowel de gefailleerde, de curator als derden kunnen verhaal aantekenen bij de ondernemingsrechtbank tegen de meeste beschikkingen van de rechter-commissaris. Voor welbepaalde van hun beschikkingen staat evenwel geen beroep open.