Wat is (de taak van) een curator?

(Art. XX.132. e.v. faillissementswet)
Een curator is een gerechtelijk mandataris die optreedt als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers en de gefailleerde en die onder toezicht van de rechter-commissaris belast wordt met de vereffening van de boedel.

 

Alle curatoren zijn advocaten, en advocaten verdedigen ook ondernemers, maar een gefailleerde ondernemer mag daarom nog niet van zijn curator verwachten dat die hem of haar zal verdedigen in zaken die het faillissement aangaan. Daarvoor biedt de wettelijke opdracht van de curator nauwelijks ruimte.

Het vonnis van faillietverklaring duidt één of meer curatoren aan. Klik hierna op "Ken je curator" voor aanbevelingen over de relatie tussen een gefailleerde en zijn curator.