Wat als je bank je niet bedient zoals het hoort ?

De klachtendienst van je bank of de medewerker in jouw bankkantoor staan normaal gezien tot jouw dienst om problemen te verhelpen. Geraak je daar niet verder, dan kan je twee kanten uit, naargelang je kiest voor een Vlaamse overheidsdienst of een ombudsdienst ingericht door de banksector :

1. De Vlaamse overheid biedt een oplossing voor een brede waaier aan financieringsproblemen.

De Vlaamse kredietbemiddelaar, zoekt samen met jou naar een tweede kans als je kredietaanvraag afgewezen wordt. Ook problemen met bestaande kredieten, herschikking of zelfs opzeg behoren tot zijn werkgebied. Je kan hem ook inschakelen als je bank onverstaanbare taal gebruikt, of een niet te begrijpen beslissing neemt in jouw nadeel. De dienst is kosteloos en voorbehouden aan Vlaamse ondernemingen en vzw's.

Hoe bereik je de Vlaamse kredietbemiddelaar ?

2. Meer gespecialiseerd in bestaand krediet, inbegrepen discussies over boetes wegens laattijdige terugbetaling en vroegtijdige opzegging is Ombudsfin.

Voorafgaandelijke voorwaarde :je klacht is eerst voorgelegd aan de klachtendienst van jouw financiële instelling. Je kan je schiftelijke klacht bij de ombudsdienst indienen samen met de briefwisseling die je al voerde met die financiële instelling. De ombudsdienst zal vervolgens alles in het werk stellen om een compromis te bereiken tussen jou en de bank.

Waar kan je terecht?