Wanneer moet een vennoot in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toch betalen voor schulden van de vennootschap ?

Een faillissement van een vennootschap, ongeacht hoelang die al bestaat, kan ervoor zorgen dat de curator zich wendt tot de vennoten met een vordering tot betaling. De curator zal na faling onder andere de volgende sommen opeisen van vennoten :

  • Het nog niet volstorte gedeelte van het onderschreven kapitaal;
  • Het bedrag dat de vennoot in het rood staat tegenover zijn vennootschap, zoals genoteerd in de rekening courant.

Ook de banken kunnen vennoten en of bestuurders van vennootschappen op hun persoonlijk vermogen aanspreken als ze zich persoonlijk borg hebben gesteld voor leningen die de vennootschap heeft aangegaan. De bank moet daarvoor niet wachten op een faling en kan haar gang gaan ook tijdens de afwikkeling van het faillissement van de vennootschap.

Veel ondernemers laten hun persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen betalen door hun vennootschap. Dat mag, maar neemt niet weg dat die schuld wel persoonlijk blijft bij het faillissement van hun vennootschap.