Wanneer komt iemand in aanmerking voor de collectieve schuldenregeling?

Voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor deze schuldenregeling moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden.

  1. Het moet gaan om een natuurlijke persoon en dus geen handelaar.
  2. De schuldenaar dient zich in een situatie van duurzame schuldoverlast te bevinden. Tijdelijke financiële problemen zijn niet voldoende.
  3. Daarenboven mag de schuldenaar zichzelf niet “kennelijk onvermogend” hebben gemaakt. Zo mag hij bijvoorbeeld geen erfenis of werk weigeren om zijn schulden niet te moeten betalen.

Er geldt een extra voorwaarde bij herroeping van een collectieve schuldenregeling. Als een schuldenaar zich niet gehouden heeft aan de voorwaarden bepaald door de rechter, inkomsten verborgen heeft of nieuwe schulden gemaakt heeft, kan de schuldenregeling herroepen worden door de arbeidsrechtbank. Na een herroeping kan de schuldenaar meestal 5 jaar lang geen nieuwe collectieve schuldenregeling meer krijgen.