Waarom een FAQrubriek "werk zoeken en omgaan met werkloosheidsuitkeringen" ?

Werken is belangrijk. Of je dat doet als ondernemer of als werknemer, maakt heel wat verschil, maar er zijn ook gemeenschappelijke elementen : in beide situaties levert het (meestal) een inkomen op, je kan je talenten erin ontplooien en ten dienste stellen van de gemeenschap. Het levert je ook een netwerk van relaties op en geeft structuur aan je leven.

Werken als ondernemer levert niet het gegarandeerde inkomen op waar een werknemer wèl kan op rekenen. Vooral bij de start, of later, als er onvoorziene moeilijkheden opduiken en op het einde van de loopbaan als investeringen minder lonen en het energiepeil daalt hebben veel zelfstandigen het moeilijk om rond te komen. In sommige situaties kan een combinatie van werken als ondernemer en werken als werknemer dan een oplossing bieden. Samenwonenden kunnen het risico spreiden door elk in een verschillend statuut te werken, ondernemingen met seizoenpieken laten toe in het laagseizoen elders te werken, en als het slecht  gaat in de zaak of er is geen zaak meer, dan is werknemerschap een aanvulling op of een alternatief voor de zaak.

Ondernemers hebben niet veel tijd om alles uit te zoeken en de wereld van de werknemer is hun dikwijls nogal vreemd. Vandaar dat Dyzo op haar site plaats maakt voor veel gestelde vragen over werk zoeken en werkloosheidsuitkeringen. We danken de VDAB voor haar informatie.

Zie ook ons verwante artikel uit de rubriek herstarten.