Waar vind ik de tekst van die wet op de continuïteit van de ondernemingen ? (wijziging 1/8/2013 nog niet opgenomen)

De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31/01/2009  is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (B.S.) van 9 februari 2009 en werd gewijzigd door

  • de wet van 02/06/2010 (B.S. van 14/06/2010)
  • de wet van 28/04/2010 (B.S. 10/05/2010)
 Er zijn tot op heden drie uitvoeringsbesluiten
  • Koninklijk besluit van 27/03/2009 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (B.S. van 31/03/2009)
  • Koninklijk besluit van 30/09/2009 houdende vaststelling van de regels en barema's betreffende de erelonen en de kosten van de gerechtsmandatarissen en van de voorlopige bestuurders (B.S. van 16/10/2009)
  • Koninklijk besluit van 03/03/2011 tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (B.S. van 17/03/2011)