Zoek je de goedkoopste elektriciteit ?

Webtool voor zelfstandigen en KMO's op 5/2/9 online UNIZO bepleit uitbreiding kostprijssimulator naar aardgas Vanaf 5 februari 2009 kunnen zelfstandigen en KMO's met elektrische laagspanning beroep doen op de leveranciersvergelijking van de Vlaamse reguleringsinstantie VREG. Op die manier kunnen ze de diverse elektriciteitsproducten aangeboden door de energieleveranciers vergelijken. Daarmee gaat de VREG in op een vraag van UNIZO. Particulieren kunnen al sinds de start van de energieliberalisering beroep doen op de website van de VREG voor dergelijke vergelijking. Vanaf 5 februari 2009 kan dat ook voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen. Dat moet ze toelaten met kennis van zaken een keuze te maken op basis van de looptijd van de overeenkomst, de vaste of variabele tariefformules, de herkomst van de stroom en van de elektriciteitsprijs. Voor kleinere bedrijven is dat des te belangrijker omdat ze met het nieuwe prijsvergelijkingsinstrument hun jaarlijkse elektriciteitskost kunnen simuleren. In functie van hun elektriciteitsverbruik, verbruiksprofiel en voorkeuren kunnen ze nu beter de diverse tariefformules vergelijken en zo mogelijk hun energiekost drukken. UNIZO juicht daarom het initiatief toe en dringt erop aan het instrument op korte termijn uit te breiden tot de aardgastarieven. Daardoor zouden de betrokken KMO's zich een volledig beeld kunnen vormen van hun globale jaarlijkse energiekost en van de diverse mogelijkheden die kost waar het kan te verminderen. De simulator is te vinden op de homepage www.vreg.be. Overigens biedt UNIZO aan de ondernemers ook een energiecoach en de mogelijkheid beroep te doen op een energieconsulent. Alle informatie daarover op www.unizo.be/energiecoach Datum: 05 februari 2009

Vijf voor twaalf Menulink: