Ziekte en handicap

Mantelzorgers met een zaak

Ziekte en handicap kunnen iemand dicht bij jou treffen. Het kan nodig zijn om heel veel van je kostbare tijd te investeren in de zorg voor die hulpbehoevende persoon. Als je dat doet ben je zowel mantelzorger als ondernemer. Geen makkelijke combinatie.

Ziekte-uitkering zonder wachttijd

Een zelfstandige die niet meer kan werken om medische redenen kan een vervangingsinkomen krijgen van zijn ziekenfonds. De eerste 14 dagen van de werkonbekwaamheid krijgt hij/zij geen geld van zijn/haar ziekenfonds.

Ziekteuitkering combineren met werken

Betaalt je ziekenfonds je een uitkering wegens werkonbekwaamheid, dan mag je helemaal niet werken. Dat is de algemene regel.

Premie voor zelfstandigen met een handicap

Zelfstandige arbeidsgehandicapten hebben recht op een premie. Ook zelfstandigen met een arbeidshandicap maken kans op een subsidie om aan het werk te blijven. (Al vanaf juli 2008 maakt de Vlaamse overheid daar werk van.) Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep maken kans. Ze ku

Pagina's