Ziekte en handicap

Wat biedt Dyzo bij ziekte ?

Een ongeluk komt zelden alleen. Ofwel was er eerst een gezondheidsprobleem dat op termijn ook de zaak aangetast heeft, ofwel was de zaak eerst in moeilijkheden en heeft vervolgens de gezondheid het begeven.

Als je niet kan werken door ziekte of ongeval

Wat je bij ernstige ziekte of ongeval niet mag vergeten is een vervangingsinkomen aan je ziekenfonds vragen.

Mantelzorgers met een zaak

Ziekte en handicap kunnen iemand dicht bij jou treffen. Het kan nodig zijn om heel veel van je kostbare tijd te investeren in de zorg voor die hulpbehoevende persoon. Als je dat doet ben je zowel mantelzorger als ondernemer. Geen makkelijke combinatie.

Kosteloze pensioenopbouw voor werkonbekwame zelfstandigen

 De wetgever verlangt niet dat je nog betaalt voor je sociale zekerheid als je geen beroepsinkomen hebt omwille van een ziekte of een ongeval.

Gezondheidszorg als je krap bij kas zit

Het aantal mensen die gezondheidszorg uitstellen omwille van financiële problemen stijgt jammer genoeg al jaren opeen. Uit de meest recente gezondheidsenquête bleek dat 14 procent van de Belgen zorg uitstelt omdat ze ze niet kunnen betalen.

Pagina's