Ziekte en handicap

Wat biedt Dyzo bij ziekte ?

Een ongeluk komt zelden alleen. Ofwel was er eerst een gezondheidsprobleem dat op termijn ook de zaak aangetast heeft, ofwel was de zaak eerst in moeilijkheden en heeft vervolgens de gezondheid het begeven.

Mantelzorgers met een zaak

Ziekte en handicap kunnen iemand dicht bij jou treffen. Het kan nodig zijn om heel veel van je kostbare tijd te investeren in de zorg voor die hulpbehoevende persoon. Als je dat doet ben je zowel mantelzorger als ondernemer. Geen makkelijke combinatie.

Ziekteuitkering combineren met werken

Betaalt je ziekenfonds je een uitkering wegens werkonbekwaamheid, dan mag je helemaal niet werken. Dat is de algemene regel.

Kosteloze pensioenopbouw voor werkonbekwame zelfstandigen

 De wetgever verlangt niet dat je nog betaalt voor je sociale zekerheid als je geen beroepsinkomen hebt omwille van een ziekte of een ongeval.

Pagina's