Zelfstandigen : is het verwarmingsfonds er ook voor jou ?

Drie jaar geleden richtte de overheid het Sociaal Stookoliefonds op. Door de voortdurende stijging van de energieprijzen ontstond immers de noodzaak om een financiële ondersteuning te voorzien voor mensen met een beperkt inkomen. Dit onder de vorm van de verwarmingstoelage, waarbij een deel van je stookoliefactuur door het OCMW wordt terugbetaald.

Nieuw : Door de spectaculaire stijging van de energieprijzen maakte de federale overheid vanaf 1/9/2008 de verwarmingstoelage toegankelijk voor steeds meer personen, ze komt ook tussen voor propaangas in bulk en verhoogde het bedrag van de toelage. Vanaf 1 september 2008 kan je dit opnieuw aanvragen.
Vijf voor twaalf Menulink: