Wie let op mijn zaak als ik (of een kind/partner) ziek ben ?

Je wil als zelfstandige ondernemer tijdelijk je activiteit onderbreken, maar wil je klanten toch niet in de steek te laten? Voortaan kan je ook een beroep doen op een vervangende ondernemer.

Sinds 1 augustus 2010 heeft een zelfstandige ondernemer (eenmanszaak en zaakvoerder van een vennootschap) een bijkomende mogelijkheid om er met gerust gemoed eens tussen uit te knijpen of om een periode van ziekte, moederschaprust,... te overbruggen. Hij/zij kan een beroep doen op een vervangende ondernemer, gedurende maximaal één maand per kalenderjaar. In bepaalde gevallen (langdurige arbeidsongeschiktheid, moederschaprust...) kan deze termijn verlengd worden.
Hierdoor kan de continuïteit van de zaak naar klanten toe gewaarborgd worden.

Kandidaat vervangende ondernemers kunnen zich aanmelden bij Liantis Ondernemingsloket. Liantis zal de kandidaten registreren in het register van vervangende ondernemers en hen inschrijven in de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). Ze betalen hiervoor 77 euro (voor commerciële ondernemingen) of 30 euro (voor niet-commerciële ondernemingen).
Kandidaten-vervangers moeten opgeven voor welke soorten activiteiten ze als vervanger zou willen optreden. Let wel: meestal zal men bepaalde kennis moeten kunnen aantonen (bvb. bedrijfsbeheer), net zoals een effectieve starter.

Bijzonder is wel dat de kandidaat-vervangende ondernemer niet noodzakelijk al zelfstandig moet zijn. Ook werknemers en werkzoekenden kunnen zich laten inschrijven in dit register, om zo te proeven van het zelfstandig ondernemerschap.

Vooraleer de vervanging aan te vatten moet een schriftelijk contract worden opgesteld, met duidelijke afspraken over de duur van de vervanging, de precieze taken, de vergoeding....

Op het moment dat de vervanging daadwerkelijk start, moet de vervanger dit melden aan zijn ondernemingsloket. Gedurende de periode(s) van vervanging is de vervanger onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, dus moet hij ook zijn sociaal verzekeringsfonds, bvb. Zenito, op de hoogte brengen.

Tijdens de vervanging mag de vervangen zelfstandige geen beroepsactiviteit uitoefenen.

Vijf voor twaalf Menulink: