Werkgevers in betaalmoeilijkheden : RSZ-schulden

Werkgevers die uitzonderlijk in betaalmoeilijkheden komen, kunnen op vlotte wijze genieten van een uitstel van betaling van de bijdragen, zonder toepassing van de bijdrageopslagen en verwijlintresten. Hiervoor is vereist dat alle vooraf vervallen bijdragen betaald zijn.

Ondernemingen die gedurende meerdere opeenvolgende kwartalen met betaalmoeilijkheden geconfronteerd worden kunnen, op individuele basis, een spreiding van betaling over een aanzienlijke periode bekomen, evenwel mét toepassing van bijdrageopslagen en verwijlintresten. Van zodra de bijdragen betaald zijn, kan de werkgever om (gedeeltelijke) vrijstelling van deze bijdrageopslagen en verwijlintresten verzoeken.

Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kan contact opnemen met de Algemene Directie van de Inningsdiensten op het nummer 02/509.31.11. Hou je RSZ nummer bij de hand als je hen belt. We vatten de regels over afbetaling  en kwijtschelding van boeten samen in een document dat u kan downloaden en rustig nalezen.

Vijf voor twaalf Menulink: