Wat kost een Gerechtelijke Reorganisatie ?

De Gerechtelijke Reorganisatie brengt heel wat kosten met zich. Sommige kosten zijn vooraf gekend. De meeste zijn vooraf heel moeilijk in te schatten. We geven hieronder dus geen bedragen weer, wel een lijst van kosten die kunnen voorkomen. Je zal merken dat het vooral tijd kost. En je weet: Time is Money.

 

Uw advocaat moet een verzoekschrift opstellen. Dat verzoekschrift moet verdedigd worden bij de Rechtbank.

U (of uw boekhouder) moet een Staat van Activa en Passiva opstellen. Dat is een tussentijdse balans. Als u het zelf doet kost dat alleen maar tijd. Bedenk echter dat je terwijl je daar zelf mee bezig bent geen tijd hebt om je normale werk te doen, versta geen tijd hebt om geld te verdienen. Als je aan je boekhouder vraagt om dat document op te stellen zal je hem daarvoor moeten betalen.

De Staat van Activa en Passiva moet "geobjectiveerd" worden. Dat komt er op neer dat er een verklaring moet zijn waarin de boekhouder bevestigd dat de cijfers realistisch opgesteld werden. Als hij de tussentijdse balans niet zelf opstelde zal hij die cijfertjes toch even moeten nakijken.

Er moet een Reorganisatieplan opgesteld worden. Ook dat kan/mag je zelf doen. Om zo'n uitgebreid plan op te stellen moet je wel goed overweg kunnen met excel of dergelijk programma. Als je aan de boekhouder vraagt om dat plan op te stellen zal je hem veel informatie moeten bezorgen.

Je schuldeisers moeten per brief verwittigd en uitgenodigd worden voor een vergadering. Best is hen ook voorafgaand te contacteren om na te gaan of zij het voorgestelde reorganisatieplan willen steunen.

Tijdens heel deze procedure moet je advocaat over de timing waken: wanneer moet welk document bij de Rechtban ingediend worden? Wanneer moet de verlenging van de beschermde periode gevraagd worden? Eén dag te laat en de procedure wordt onherroepelijk beëindigd. Het enige wat dan nog mogelijk is, dat is je zaak onder toezicht van de Rechtbank verkopen (de vroegere WCO3). Of zonder bescherming voortploeteren.

Als tijdens de onderhandelingen met een schuldeiser blijkt dat het Reorganisatieplan voor hem/haar moeilijk verteerbaar is moet dat plan aangepast worden, wat extra tijd en geld kost.

terug naar overzicht

Vijf voor twaalf Menulink: