Wanneer ontstaan er discussies met de bank over de wederbeleggingsvergoeding?

Mensen willen wel eens hun krediet vervroegd afbetalen. De banken houden daar niet van. Mensen willen dat wanneer de rente op de markt daalt, ofwel naar aanleiding van de verkoop van het goed waarvoor de lening werd aangegaan.

In tijden van dalende rente kan het interessant zijn om een andere bank het (dure) krediet te laten herfinancieren. De oorspronkelijke bank wordt dan met het nieuwe krediet vervroegd terugbetaald.

Wanneer een investering met een krediet gefinancierd werd en dat geïnvesteerde goed wordt verkocht voordat de lening volledig is afbetaald dient de verkoopprijs altijd gebruikt te worden om dat krediet volledig aan te zuiveren. Zoniet begaat de kredietnemer een strafbaar feit: schending van het vertrouwen.

Voorbeeld: een krediet voor de aankoop van een voertuig loopt over 60 maanden. In de loop van het 4de jaar beslist de eigenaar/kredietnemer de wagen te verkopen. Wanneer de kredietnemer op dat moment het krediet niet vervroegd afbetaald kan dit aanleiding zijn voor een Correctionele straf. Het volstaat dan niet om dat krediet verder af te betalen om die straf te ontlopen. Zelfs wanneer de verkoopprijs lager is dan het saldo van de lening moet het volledige saldo + de vervallen intresten onmiddelijk afbetaald worden. Vooraf met de bank gaan praten is in dit geval de boodschap.

In beide gevallen kan de bank een wederbeleggingsvergoeding eisen. Maar die mag niet hoger zijn dan 6 maanden intrest. Lees hier waarom.

 

 

Vijf voor twaalf Menulink: 
Preventie Menulink: