Waar kan je terecht als je bedrijf in de moeilijkheden zit?

Dyzo voorziet in een eerste opvang voor ondernemers met een bedrijf dat moeilijke tijden meemaakt. We wijzen op wettelijke mogelijkheden voor bescherming tegen schuldeisers, wegen om de kosten te verminderen, wegen naar krediet. Je kan in vertrouwen en kosteloos overleggen met een medewerker, aan huis, op zitdag in jouw streek of op ons Brussels kantoor. Er is een telefonische hulplijn en advies kan ook per mail. Contacteer dyzo!

Je eigen boekhouder is meestal goed geplaatst om de analyse van de problemen te maken. Veelal is hij/zij ook in staat om een uitweg te ontwikkelen op maat van je bedrijf, omdat hij/zij dat natuurlijk uitstekend kent via de boekhouding, BTW-administratie en fiscaal advies functies waarvoor je reeds op hem/haar beroep doet. Investeren in een goede relatie met je boekhouder zorgt dus meestal voor een bedrijfszekerder toekomst.

UNIZO biedt kosteloos eerstelijnsadvies via haar Ondernemerslijn op het nummer 0800 20 750 aan haar leden en aan wie lid wil worden. UNIZO gaf begin 2019 een brochure uit over de uitdagingen die op ondernemers afkomen, wat de belangrijkste beslissingsmomenten en aandachtspunten zijn, en welke aangepaste begeleiding UNIZO daarvoor aanbiedt. Download die via onderliggende link. Bijvoorbeeld : Ondernemers die voor uitdagingen staan in hun zaak kunnen zich via het project Road to Growth laten begeleiden door een team van experten. Lidmaatschap is niet vereist maar dit is wel een betalend project.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft een project Boost2Succes, je onderneming wordt daarmee gratis geanalyseerd en je krijgt nadien prefessioneel advies.

De ondernemingsrechtbank (vroegere naam = rechtbank van koophandel), via de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (vroegere naam = de kamers voor handelsonderzoek), houdt ook mee in het oog of er moeilijkheden zijn in je onderneming. Ze kunnen je vervolgens oproepen voor een handelsonderzoek en het is nuttig om er naar toe te gaan. Maar ze geven er geen advies over de mogelijkheden. Als je 2 keer niet gaat na een oproeping, zullen ze het dossier doorgeven en kan er een faillissement volgen.

Vijf voor twaalf Menulink: