Vaderschapsverlof zelfstandigen

"Zelfstandigen die vader worden hebben voortaan ook recht op vaderschapsverlof."

Werknemers die vader worden hebben al jaren recht op vaderschapsverlof. Dat wil zeggen dat een vader die in dienst is bij een werkgever na de geboorte van zijn kind gedurende 10 dagen niet hoeft te werken en wel betaald wordt. Die niet gewerkte dagen tellen voor zijn sociale rechten mee als gewerkte dagen. Mooi natuurlijk, maar wie betaalt dat ? De werkgever betaalt de eerste 3 dagen, de sociale zekerheid de rest.

Vanaf 1 mei 2019 kunnen voortaan ook zelfstandige vaders of mee- ouders binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen betaald geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering. Indien de vader dat volledige verlof niet wil opnemen, kan hij kiezen voor maximaal acht dagen, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques die hij kan aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waar hij bij aangesloten is.
Vijf voor twaalf Menulink: