Tijdelijk probleem ? Vraag kwijtschelding van intresten en boeten

Overmacht of onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de zelfstandige ondernemer (brand, overstroming, hinder door werken, faillissement van een grote klant) kunnen leiden tot (tijdelijke) liquiditeitsproblemen.

De aan te bevelen reactie is dan de volgende.

  1. Vraag een afbetalingsplan aan je ontvanger. (Telefonisch, schriftelijk, na een bezoek op afspraak. Vanaf 2016 kan dat online).     Lees onze tips ivm de BTW.
  2. Betaal af in haalbare schijven.
  3. Richt een verzoek aan de fiscale administratie met de vraag je nalatigheidinteresten en boeten kwijt te schelden.

Krijg je geen afbetalingsplan of geen kwijtschelding, schakel dan de fiscale bemiddelingsdienst in.

Terug naar hoofdartikel fiscaliteit.

Vijf voor twaalf Menulink: