Stopzetting sociale zekerheid van een vennootschappelijk mandataris is versoepeld

Wat is een vennootschappelijk mandataris ?

Het gaat om iemand die beslissingsmacht heeft in naam van een vennootschap. Bijvoorbeeld, in een BVBA zijn dat de zaakvoerder en de bestuurders, in een NV spreekt men van de gedelegeerd bestuurder en soms ook van een commissaris.

De sociale verplichtingen van een vennootschappelijk mandataris

Een vennootschappelijk mandataris wordt vermoed beroepsactief te zijn, en daardoor moet die ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, waar die normaal gezien ook bijdragen zal moeten betalen. Dat vermoeden is weerlegbaar. Bijvoorbeeld een onbezoldigde mandataris moet niet aansluiten. Het bewijs van het onbezoldigd karakter is tweeledig : juridisch moet dat vastgelegd zijn, en fiscaal mag er ook geen spoor van vergoeding zijn. (In een eenpersoons BVBA kun je zo wel niet ontsnappen aan je bijdrageplicht, want er moet wel iemand beroepsactief zijn in een vennootschap, en de zaakvoerder is praktisch altijd ook werkend vennoot.)

Wat is het probleem ?

In een mensenleven en in het bestaan van een vennootschap kan er van alles gebeuren. De meeste problemen doen zich voor met vennootschappen die nog weinig actief zijn, maar om een of andere reden moeten blijven bestaan. Dan is de bijdrageplicht vaak onevenredig met de opbrengst van de zaak en is het betalen van vergoedingen en de daarop verschuldigde bijdragen moeilijk.

Wat is er versoepeld ?

  • Voor 1/7/14 kon je dat onbezoldigd zijn maar inroepen voor de toekomstige bijdrageplicht, niet voor die uit het verleden.
  • Vanaf 1/7/2014 mag je met maximum 1 jaar terugwerkende kracht vragen om bevrijd te worden van je bijdrageplicht omwille van het onbezoldigd karakter van je mandaat.

De nodige details om dit algemene principe toe te passen vind je online op de Zenito-site.

Vijf voor twaalf Menulink: