Schulden afdwingen en afweren

Tijdelijke bescherming tegen beslag en faillissement tijdens corona

Het koninklijk besluit nummer 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis (afgekort als KB) is op 24 april 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Wat je moet weten over beslag ?

Lees het antwoord van Dyzo op volgende veel gestelde vragen :

Er bestaat een procedure die je bedrijf beschermt tegen schuldeisers

De gerechtelijke reorganisatie 

Als ondernemer kan je van de ondernemingsrechtbank bescherming tegen schuldeisers krijgen, zonder dat je onmiddellijk verplicht bent om heel je bedrijf uit handen te geven. 

Het Belgisch betalingsbevel

Ondernemers kunnen andere ondernemers tot betaling dwingen. Het Belgisch betalingsbevel kan door ondernemers gebruikt worden om de betaling van hun facturen af te dwingen. (Het lijkt wat op een dwangbevel, maar dat laatste blijft een monopolie voor overheidsdiensten.)

De gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever

Een schuldenaar die te lang wacht met het betalen van zijn rekeningen heeft kans om kennis te maken met een gerechtsdeurwaarder. Dat is een zelfstandige, maar tegelijk ook een overheidsmandataris.

Pagina's