School & studietoelagen

Zelfstandigen hebben schommelende inkomsten, en sommige jaren zijn echt moeilijk om door te komen. Een studietoelage kan hier helpen, maar het inkomen of eigendom verworven in betere jaren kan soms roet in het eten gooien.
In algemene regel oordeelt de Vlaamse overheid aan de hand van je inkomsten van 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag. Scherp gedaalde inkomsten, zoals bijvoorbeeld bij een faillissement, na een brand, een diefstal, een werkonbekwaamheid of overlijden in de zaak komen vaak voor. Als je inkomen sedertdien scherp gedaald is, kun je via een (herzienings-)aanvraag met andere bewijzen dan een fiscaal aanslagbiljet toch nog in aanmerking komen.
Vijf voor twaalf Menulink: