Persoonlijke bijdragen

Betaal minder sociale bijdragen door de ‘gelijkstelling met bijberoep

 Wat?
Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om gevoelig minder sociale bijdragen te betalen als er aan twee voorwaarden is voldaan:
(1) het inkomen op jaarbasis moet onder een bepaalde grens blijven

Bestemming van je betaling bepalen (=de affectatie van de betalingen)

Wat ? Met bestemming wordt bedoeld het gebruiken van de betaling voor het vereffenen van bepaalde kwartaalbijdragen, verhogingen of kosten. M.a.w. jij kiest de bestemming van jouw betaling.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Info geldig voor aanvragen vrijstelling van bijdragen die je indient na 1/10/2018

Deze aanvragen zullen maar behandeld worden vanaf 1/1/2019. Er gelden vanaf dan belangrijke nieuwe regels voor vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen.

Kwijtschelding van verhogingen aanvragen

Wat ? Het sociaal verzekeringsfonds moet bijdrageverhogingen aanrekenen in twee gevallen :
1. Zodra de sociale bijdragen niet (tijdig) zijn betaald.

Lagere sociale bijdragen voor starters vanaf 2018

De federale regering ven België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord. Wat houdt dit in voor kwetsbare zelfstandigen ?

Pagina's