Persoonlijke bijdragen

Achterstallige sociale bijdragen

Zelfstandigen in financiële moeilijkheden kunnen vaak hun sociale bijdragen niet (tijdig) betalen. Maar dat heeft zware gevolgen.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Info geldig voor aanvragen vrijstelling van bijdragen die je indient na 1/10/2018

Deze aanvragen zullen maar behandeld worden vanaf 1/1/2019. Er gelden vanaf dan belangrijke nieuwe regels voor vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen.

Bestemming van je betaling bepalen (=de affectatie van de betalingen)

Wat ? Met bestemming wordt bedoeld het gebruiken van de betaling voor het vereffenen van bepaalde kwartaalbijdragen, verhogingen of kosten. M.a.w. jij kiest de bestemming van jouw betaling.

Kwijtschelding van verhogingen aanvragen

Wat ? Het sociaal verzekeringsfonds moet bijdrageverhogingen aanrekenen in twee gevallen :
1. Zodra de sociale bijdragen niet (tijdig) zijn betaald.

Lagere sociale bijdragen voor starters vanaf 2018

De federale regering ven België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord. Wat houdt dit in voor kwetsbare zelfstandigen ?

Pagina's