Onderhandelen met je schuldeisers

Door onderhandeling met je schuldeisers krijg je je schuld onder controle. Hoe je dat precies aanpakt hangt af van de oorsprong van je schulden. Schulden kunnen voortkomen uit :

  1. je gezinsuitgaven (bijvoorbeeld huur of elektriciteit voor je privéwoning) of uit je privéleven (bijvoorbeeld alimentatie of provinciale gezinsbelasting).
  2. je beroepsactiviteit als zelfstandige, zonder dat je handelaar bent (bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor de volstorting van het kapitaal van je BVBA).
  3. je beroepsactiviteit als handelaar (bijvoorbeeld leveranciers of handelshuur)..

De oorsprong van je schulden bepaalt mee op welke dienst je beroep kan doen om hulp te krijgen voor het beheersbaar maken van je schuldenlast. De regels voor collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie en faillissement bepalen mee de te volgen weg.

Doordat zelfstandigen aan een aparte en ingewikkelde belastingswetgeving onderworpen zijn, vaak werken in het kader van een vennootschap en ook nog eens een apart sociale zekerheidsysteem hebben is het leveren van advies over het controleren en beheersbaar maken van hun schulden behoorlijk veel werk per dossier en voer voor specialisten.

Die specialisten zijn in overvloed aanwezig op de private markt. Ze zijn gekend als advocatenkantoor of juridische adviesdienst van beroepsorganisaties. De privemarkt werkt tegen betaling. Voor wie worstelt met onbeheersbare schulden is het niet zo vanzelfsprekend om uitgaven te doen voor erelonen als de uitkomst daarvan geen gegarandeerde beterschap oplevert. Er bestaat ook een pro deo advocaatsysteem, maar dat is niet voor iedereen met onmiddellijke betaalproblemen toegankelijjk. Er is een inkomstenbewijs voor nodig, en niet zo zelden is dat bewijs er niet, of zorgt de gezinssituatie voor een weigering van toegang of verwijst het bewijs naar een inkomen dat er vroeger wel was, maar nu niet meer. Conclusie : niet elke ondernemer met schulden kan terecht in de private markt.

In België is de non-profit sector goed uitgebouwd. Daar vind je de OCMW's, de CAW's en overige non-profit diensten. De overgrote meerderheid van deze diensten kent de situatie waarin zelfstandigen werken niet voldoende. Ondernemers maken maar 1/10 de uit van de arbeidsmarkt en hun problemen zijn zo anders en van een heel andere grootteorde dat de meeste non-profitdiensten daar weinig ervaring mee hebben, en wat terugschrikken voor het verwerven van de nodig kennis om die uitdaging mee aan te pakken. Er is ook nog wat mentale afstand tussen ondernemers die uiteraard werken op profit-basis en de non-profit sector. Die afstand wordt door beide partijen waargenomen. Conclusie : ook hier bekomen maar weing ondernemers de vaak dringend noodzakelijke hulp.

Gelukkig is er nog zoiets als Dyzo, die de situatie van ondernemers zeer goed kent, en toch op non-profit basis werkt. Jammer genoeg zijn de ondernemers die nood hebben aan ondersteuning bij de omgang met hun schuldeisers zo talrijk (Dyzo schat hun aantal in Vlaanderen op zo'n 30.000.) en is Dyzo qua mankracht bijlange niet opgewassen tegen deze reuzentaak. Dyzo kan maar 8 adviseurs betalen en bedient daarmee heel Vlaanderen. Er is dus 1 adviseur per 3.750 potentiële klanten (per jaar), wat uiteraard veel te weinig is voor kwalitatief werk. Er zijn gelukkig daarnaast ook tientallen vrijwillige medewerkers die het werk doenbaarder maken.

Om ondanks deze spanning tussen vraag en aanbod met de gegeven te beperkte middelen toch het maximaal mogelijke te doen. Dyzo doet dat als volgt :

  1. Ondernemers kunnen veel zelf oplossen als ze maar op weg geholpen worden. Deze site bevat gespecialiseerde informatie op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier. Downloadbare voorbeeldbrieven en infofiches maken oplossingen voor meer personen bereikbaar.
  2. Dyzomedewerkers geven adviezen op maat, maar laten de uitwerking over aan de ondernemer en zijn eigen netwerk, als dat haalbaar is.
  3. Dyzo werkt samen met vrijwillige medewerkers, OCMW's, boekhouders en advocaten.
  4. Om iedereen te kunnen bedienen beperkt Dyzo haar huisbezoeken en zet in op advies op afstand, per telefoon of email.

Al bij al blijft het nog steeds behelpen, zowel voor Dyzo, de ondernemers en de overige dienstverleners, om de hoger geschetste redenen.

Praktische tips voor het vinden van gespecialiseerde hulp tegen schulden :

- zowel handelaars als niet-handelaars die wel kunnen betalen, maar overrompeld worden door hun schuldeisers, kunnen een beroep doen op een schuldbemiddelingsdienst bij OCMW? CAW, advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarderskantoren.

- ben je geen handelaar, kan kun je in principe terecht bij om het even welke erkende dienst voor schulbemiddeling, klik hierna op een link naar een zoekpagina voor Vlaamse diensten schuldbemiddeling.

- ben je handelaar, of was je dat nog tot maximum 6 maand geleden, dan is het aan te raden om het voor- en nadeel van minnelijke schikking,een gerechtelijke reorganisatie of desnoods een faillissement voor jouw situatie af te wegen. Doe beroep op je boekhouder of advocaat, zo mogelijk. Neem contact met Dyzo als er enige twijfel is, of als je nergens anders terecht kan.

Vijf voor twaalf Menulink: