Nieuwe insolventiewet

Insolventiewet 1 mei 2018

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden krijgen met een pak nieuwe regels te maken. Het boek XX van het Wetboek Economisch Recht is op 11/8/17 afgekondigd. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 1 mei 2018.

Procedure Gerechtelijke Reorganisatie

De gerechtelijke reorganisatie is bedoeld voor ondernemingen die te kampen krijgen met tijdelijke moeilijkheden. De onderneming heeft eigenlijk nog voldoende opdrachten en kan nog verder werken. Ze zou terug uit de schulden kunnen geraken maar moet daarvoor een haalbaar afbetalingsplan krijgen.

Toepassingsgebied en voorwaarden procedure gerechtelijke reorganisatie

Wie kan gebruik maken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie?

Gevolgen toelating tot de procedure gerechtelijke reorganisatie

Na het indienen van het verzoekschrift wijst de rechtbank onmiddellijk een gedelegeerd rechter aan  (art.XX.42 WER).

Aanvraag procedure gerechtelijke reorganisatie en bevoegde rechtbank

De procedure gerechtelijke reorganisatie wordt aangevraagd via een verzoekschrift. Dit verzoekschrift moet elektronisch ingediend worden, via de website www.regsol.be.

Pagina's