Nieuwe insolventiewet

Buitengerechtelijk minnelijk akkoord

Een schuldenaar-onderneming kan buiten de rechtbank om met minstens twee schuldeisers een akkoord sluiten omtrent de betaling van de schulden.

Toepassingsgebied en voorwaarden gerechtelijke reorganisatie

Wie kan gebruik maken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie?

Gevolgen gerechtelijke reorganisatie

Gevolgen van de toelating tot de procedure gerechtelijke reorganisatie

Insolventierechter

Opschorting van betaling

De opschorting van betaling betekent dat alle bestaande schulden niet moeten worden betaald tijdens een bepaalde periode.