Nieuwe insolventiewet

Gerechtelijke reorganisatie - overzicht

Dit hoofdartikel biedt een overzicht van alle artikels op Dyzo.be die over de gerechtelijke reorganisatie gaan :

Insolventiewet 1 mei 2018

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden krijgen met een pak nieuwe regels te maken. Het boek XX van het Wetboek Economisch Recht is op 11/8/17 afgekondigd. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 1 mei 2018.

Buitengerechtelijk minnelijk akkoord

Een schuldenaar-onderneming kan buiten de rechtbank om met minstens twee schuldeisers een akkoord sluiten omtrent de betaling van de schulden.

Toepassingsgebied en voorwaarden gerechtelijke reorganisatie

Wie kan gebruik maken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie?

Pagina's