Nakijken van je leningen

Je kan bij de Nationale Bank van België (afgekort NBB) opvragen welke leningen er nog openstaan op jouw naam. Dit is kosteloos.

Je kan daarvoor een brief schrijven naar de NBB, Adres :

Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

Voor leningen aan ondernemingen voeg je aan voormeld adres het volgende toe : Centrale voor kredieten aan ondernemingen.

Je kan ook mailen naar : cko.cce@nbb.be

Die aanvraag dient volgende gegevens te bevatten:

  • een recto verso kopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de aanvraag doet of die een rechtspersoon vertegenwoordigt. In dit geval moet een bewijs van toegelaten vertegenwoordiger worden bijgevoegd
  • de volledige identificatiegegevens: hetzij, naam, eerste officiële voornaam, geboortedatum, volledig adres en ondernemingsnummer of nummer van het Rijksregister voor natuurlijke personen, als het een natuurlijke persoon betreft; hetzij, maatschappelijke naam, rechtsvorm, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, als het rechtspersoon betreft.

Ingeval het een vraag om verbetering betreft, dient een schriftelijk bewijs van het foutief karakter van de registratie te worden geleverd. Dit bewijsstuk zal vervolgens aan de betrokken deelnemer bezorgd worden. Die verbetering wordt gratis uitgevoerd.

Ook voor niet-zakelijke leningen

De NBB houdt ook informatie bij over leningen die je aanging als niet-ondernemer. Voor schriftelijke vragen voeg je aan voormeld adres het volgende toe :

Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en het bestand van de Niet-gereglementeerde registraties (ENR).

Die laatste informatie kan je ook online raadplegen dank zij een elektronische identiteits kaartlezer, de nodige (gratis) software, je EID kaart en de bijhorende viercijfercode.

Klik op onderliggende link om die online raadpleging van je lopende en problematische leningen via de NBB te starten.

 

Vijf voor twaalf Menulink: