Na je zelfstandigheid werkloosheidsuitkeringen bekomen ?

Wanneer heb je als ex-zelfstandige toch nog recht op werkloosheidsuitkering?
 
Als je een zelfstandige activiteit stopt uit noodzaak, bijvoorbeeld wegens gebrek aan rendement, is een ander inkomen nodig. Geen nood als je al een andere job hebt, maar wat als die op zich laat wachten ?
 
Voor wie failliet verklaard is, of voor niet-handelaars die in een collectieve schuldenregeling stapten, of na een gedwongen stopzettting wegens een bedrijfsramp is er recht op een uitkering aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Vooraleer je mag rekenen op dat overbruggingsrecht (vroeger : 'faillissementsverzekering') moet je wel bewijzen dat je geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering. Dus hoort hier ook een uitleg over werkloosheidsuitkeringen.
 
Zoals je weet, tellen prestaties als zelfstandige niet mee om een recht op een werkloosheidsuitkering te openen.
 
Dit neemt niet weg dat een vroeger uitgeoefende loontrekkende activiteit of hoedanigheid, in sommige gevallen toch toegang geeft tot een uitkering wegens werkloosheid. De algemene regel is dat er gedurende een referentieperiode een voldoende aantal dagen (afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag) als werknemer moet zijn gewerkt. Deze dagen moeten liggen in de periode die de zelfstandige activiteit voorafgaat :
- Ben je jonger dan 36 op het moment van de aanvraag, dan moet je minstens 312 arbeidsdagen gewerkt hebben (zesdagenweek) in een referteperiode van 18 maanden.
- Ben je 36 tot 49 jaar op het moment van de aanvraag, dan moet je minstens 468 arbeidsdagen gewerkt hebben (zesdagenweek) in een referteperiode van 27 maanden.
- Ben je 50 of ouder op het moment van de aanvraag, dan moet je minstens 624 arbeidsdagen gewerkt hebben (zesdagenweek) in een referteperiode van 36 maanden.

Voorwaarden om de periode vóór je zelfstandigheid te laten meetellen :

Er zijn drie voorwaarden :
1) na stopzetting van de zelfstandige activiteit, is het loontrekkend verleden niet te veraf. Je mag in principe maximaal 15 jaar lang zelfstandige geweest zijn.
2) je hebt lang genoeg gewerkt als loontrekkende (of sociaal verzekerd geweest als werknemer) in de periode vóór je zelfstandigheid (zie algemene regel hierboven)
3) je vroegere werkgever moet attesteren dat hij je niet opnieuw wil tewerkstellen. Zonder zo'n bewijs kun je een tijdje zonder werkloosheidsuitkering gezet worden als boete.
 
Hoe werkloosheidsuitkeringen aanvragen ?
  1. Je inschrijven bij VDAB als je in Vlaanderen woont, bij Actiris voor Brusselaars en bij FOREM voor inwoners van Wallonië;
  2. Een steunaanvraag indienen bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen of bij de werkloosheidsdienst van ABVV, ACV of ACLVB;
  3. De beslissing van de RVA afwachten ;
Zie ook :
 
Waarschuwing 
De werkloosheidsverzekering is zeer ingewikkeld. Voor nazicht van je recht of voor een berekening van het bedrag, wend je tot de hulpkas voor werkloosheidsverzekering of tot een vakbond naar keuze.
Vijf voor twaalf Menulink: