Moederschapsverlof voor zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2017 ziet de moederschapsrust voor zelfstandigen eruit als volgt :

Na bevalling heeft een zelfstandige moeder recht op moederschapsrust. Die duurt maximum 12 weken (of 13 bij de geboorte van een meerling). Daarvan zijn er 3 weken verplichte rust en 9 weken facultatieve rust. De moeder kan ervoor kiezen om de facultatieve rust voltijds of halftijds op te nemen.

  1. Kiest ze om haar moederschapsrust voltijds op te nemen, dan moet ze iedere beroepsactiviteit stopzetten. Het volledige bedrag van de moederschapsuitkering wordt in dat geval uitbetaald.
  2. Of de moeder kiest voor een deeltijds verlof en dan is ze 18 weken halftijds thuis en mag ze haar eigen beroepsactiviteit halftijds uitoefenen. Ze krijgt dan de helft van de moederschapsuitkering.

De termijn waarbinnen het facultatief verlof moet opgenomen worden, is 36 weken.

Voor het kwartaal volgend op de bevalling, krijgt de zelfstandige moeder vrijstelling van bijdragen. Dat kwartaal brengt dus kosteloos pensioen- en andere rechten op.

Dit pakket voordelen mikt op een betere combinatie werk-gezin.

 

Vijf voor twaalf Menulink: