Maatregelen omwille van coronavirus voor ondernemingen in moeilijkheden

Ik word als ondernemer getroffen door de maatregelen van het coronavirus. Wat nu?

Dyzo zet voor u een aantal mogelijkheden op een rij.  Deze zijn een combinatie van enerzijds inspanningen van de overheid genomen omwille van het coronavirus en anderzijds bestaande middelen voor ondernemers in moeilijkheden.  Wij sommen niet alle mogelijkheden op maar enkel de meest relevante voor u. Klik op de blauwe links en kom meteen op de website met meer info.

‌‌‌De volgende websites raadpleegt u best regelmatig omdat elke relevante wijziging en nieuwupdates daar gepubliceerd worden:

Premies en vervangingsinkomsten

Welke uitkeringen zijn er?

Als u ziek bent en niet kan werken, hebt u recht op een ziekte-uitkering.

Aan te vragen via uw ziekenfonds.

TIP! Ga ook na of u een verzekering gewaarborgd inkomen hebt. Zie ook gelijkstelling ziekte

Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit in mei en/of in juni verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor de uitkering. Dit kan niet samen met het overbruggingsrecht.

Aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds

Zelfstandige of helper in hoofdberoep en meewerkende echtgenoot: die hun activiteit tijdelijk of definitief moet onderbreken of zich zelf genoodzaakt ziet gedurende zeven opeenvolgende dagen te stoppen, ontvangen 1.291,69 euro ( of 1.614,10 euro bij gezinslast).

Niet meer automatisch, opnieuw aan te vragen voor maand juni bij uw sociaal verzekeringsfonds. Als u nog altijd verplicht moet sluiten of zelf beslist om uw activiteit minstens zeven opeenvolgende dagen te onderbreekt.

Bijberoepers en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar ontvangen 645 euro per maand (of 807 euro met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro.

Aan te vragen via uw eigen sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandige die verplicht zijn moeten sluiten maar ondertussen terug zijn mogen heropstarten. Dit is een uitkering ter ondersteuning van de opstart. Niet te combineren met de hoger vermeldde overbruggingsrechten, het bedrag is hetzelfde maar er zijn andere voorwaarden.

Mogelijk voor zelfstandige in hoofdberoep en bijberoep als ze aan alle voorwaarden voldoen.

Aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Welke premies zijn er voor ondernemingen?

...die moeten sluiten?

Dit is een premie waar u beroep op kan doen als de overheid beslist heeft dat u moest sluiten. Dit geldt dus niet voor iedereen.

Ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten moeten blijven, krijgen nog steeds € 160 per dag.

Aan te vragen online via het Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO).

...die verder blijven werken maar wel een groot omzetverlies hebben?

Dit is een premie voor ondernemingen die nog verder blijven werken maar waarvan door de genomen maatregelen hun omzet met meer dan 60 procent is gezakt. Dit is niet te combineren met de hinderpremie hierboven voor zaken die moeten sluiten.

Er zijn categoriën bepaald voor wie hier recht op kan hebben.

Aan te vragen online het Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO).

...die terug konden opstarten maar toch nog een groot omzetverlies hebben?

Dit is een premie waarop u beroep kan doen als de omzet van uw onderneming in een periode van één maand na heropstart met meer dan 60 procent is gezakt. Dit voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

Zal ook aan te vragen zijn vie VLAIO.De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

Schulden? Probeer eerst en vooral contact op te nemen met je schuldeisers en vraag om versoepeling of uitstel van betaling

Tip! Vraag een schriftelijke bevestiging van het akkoord!

Welke mogelijkheden zijn er voor mijn eigen sociale zekerheidsbijdragen?

 • Uitstel van betaling
 • Kwijtschelding van verhogingen
 • Vermindering van voorlopige bijdragen
 • Vrijstelling van bijdragen

Meer info

Aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds.

Welke mogelijkheden zijn er voor schulden bij de fiscus?

Voor schulden bij BTW, personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Afbetalingsplan
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Meer info

Als deze niet helpen:

Wat zijn mijn mogelijkheden voor mijn handelshuur?

 • Verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting fysieke winkel
 • Geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardig)
 • Verhuurder wilt vrijwillig 1 of 2 maanden huur kwijtschelden
 • Huurder kan een lening aanvragen voor nog eens 2 andere maanden huur (2% interest)
 • Huurder had voor 15 maart 2020 geen huurachterstallen

Meer info

Aanvraag nog niet mogelijk. Zal bij VLAIO zijn.

Wat zijn mijn mogelijkheden naar de bank toe?

Bespreek je zorgen eerst met je bankier. Zie hier voor contactpunten van de verschillende banken.

Of nog andere mogelijkheden:

Welke mogelijkheden zijn er ivm personeel?

Wat als bovenstaande niet genoeg is?

Er geldt sinds 24 april 2020 een tijdelijke en automatische bescherming (ook wel moratorium genoemd) voor ondernemers met schulden. Voorlopig geldt de bescherming tot 17 juni 2020. Een ondernemer met schulden wordt dus beschermd tegen onder meer inbeslagname en faillissement. Voorwaarde is wel dat die ondernemers op 18 maart 2020 nog in goede doen waren!

Op die manier kan u met minstens twee schuldeisers buiten de rechtbank om een akkoord sluiten met het oog op de reorganisatie van uw activiteiten. Je kan daarmee een korte periode van uitstel van betaling bekomen.

Neem hiervoor contact op met een advocaat. U kan dyzo contacteren voor een doorverwijzing naar advocaten.

De procedure kan tijdelijk bescherming tegen uw schuldeisers bieden. Bij toelating wordt u tijdelijk niet failliet verklaard. Ook gerechtsdeurwaarders laten u enkele maanden met rust.

Aan te vragen via verzoekschrift.

Aan te vragen via www.regsol.be

Tips en links

 

Voor vragen neem contact op met Dyzo op 0800 111 06 tussen 9u en 12u!

Laatste Update: 15/06/2020

Vijf voor twaalf Menulink: