Lagere sociale bijdragen voor starters vanaf 2018

De federale regering ven België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord. Wat houdt dit in voor kwetsbare zelfstandigen ?

Vermindering van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij het begin van hun activiteit

Tekst van het zomerakkoord

Er zullen progressieve inkomensdrempels worden ingevoerd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep, voor de eerste twee jaar van de sociale bijdragen. De maatregel zal geleidelijk in werking treden vanaf 1 januari 2018

Berekening van de concrete gevolgen door Dyzo vzw

BIJDRAGEJAAR HUIDIGE DREMPEL VOORGESTELDE DREMPEL

Wanneer ?

Bijdragedrempel 2017

Drempel vanaf 1/1/18

Kwartaalbijdrage 2017 (zonder beheerskost, raming door Dyzo aan 20% bijdrage/jaar)

Kwartaalbijdrage 2018 (zonder beheerskost, raming door Dyzo aan 20% bijdrage/jaar)

Tot het einde van het 1e jaar

 € 13.296,25

 € 4.432,08

 €664,81

 €221,60

2e jaar

 € 13.296,25

 €8.864,17

 €664,81

 €443,21

3e jaar en volgende

 € 13.296,25

 €13.296,25

 €664,81

 €664,81

 

Uitleg door Dyzo. De geraamde bijdragen zijn niet helemaal juist en dienen enkel om het verschil tussen de huidige en de toekomstige toestand duidelijk te maken.

Er zit een dubbel gevaar in deze op zich positieve maatregel. Doordat starters een lage bijdrage gevraagd worden in hun eerste twee jaren :

  1. Zijn ze niet voorzien op deze uitgave vanaf het derde jaar activiteit.

  2. Wie in de eerste twee jaar meer verdiend heeft moet zich verwachten aan een herziening van de bijdrage achteraf. Hoe lager de voorlopige bijdrage, hoe zwaarder de herziening zal wegen.

Deze maatregel is dus zeer goed op voorwaarde dat je als zelfstandige zorgt voor een financiële planning van de werkelijk te verwachten bijdrage. Wie meer verdient dan de zeer lage drempels heeft er alle belang bij om meteen een bijdrageverhoging aan te vragen op basis van de werkelijke cijfers. Dat voorkomt onaangename verassingen en zorgt voor lagere fiscale en sociale lasten achteraf.

Vijf voor twaalf Menulink: