Jouw recht bij de geboorte van je kind

Als in het gezin van een zelfstandige moeder of vader een kind geboren wordt, verhoogt dat de kosten van het gezin, is de moeder aan welverdiende rust toe en verdient die nieuweling zoveel aandacht dat er minder tijd is voor de zaak. Wat heeft de sociale zekerheid van de zelfstandigen te bieden om aan die noden tegemoet te komen ? Volgend lijstje steunt je geheugen in een soms stressvolle periode :

  1. 12 weken moederschapsrust (aanvraag en betaling via je ziekenfonds)
  2. Tot 48 halftijdse weken moederschapsrust extra als je kind na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven (aanvraag en betaling via je ziekenfonds)
  3. Geboortepremie, ook kraamgeld genaamd (eenmalig, via je sociaal verzekeringsfonds/kinderbijslagfonds)
  4. Kinderbijslag (maandelijks, via je sociaal verzekeringsfonds/kinderbijslagfonds)
  5. 105 gratis dienstencheques (automatisch via je sociaal verzekeringsfonds)
  6. éen kwartaal bijdragevermindering (automatisch via je sociaal verzekeringsfonds. Soms voorziet je contract VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) ook in een premievermindering bij geboorte)
  7. Sommige ziekenfondsen betalen ook een geboortepremie
  8. Vaderschapsverlof ?

Lees meer over je rechten bij een geboorte in het gezin van een zelfstandige

 

Vijf voor twaalf Menulink: