Je kan je pensioen ook online aanvragen (23/2/2011)

Als de inkomsten uit je zaak of de grootte van je verplichtingen tegenvallen, kan een pensioen een welkom extra opleveren. Velen denken dat je boven de 60 jaar moet zijn om een pensioen te krijgen, maar dat is niet altijd waar. Een overlevingspensioen kun je al vanaf je 20ste krijgen. Er zijn wel voorwaarden : je moet gehuwd zijn en je huwelijkspartner moet overleden zijn en je mag niet hertrouwd zijn. De normale leeftijd vanaf wanneer je dit recht kunt krijgen is 45 jaar, maar je kan dit vroeger krijgen als er een kind is of als de aanvrager een handicap heeft. Het rustpension komt normaal vanaf 65 jaar, maar dat kan ook vroeger komen, ten vroegste vanaf 60 jaar, maar dan moet je wel 35 jaar loopbaan hebben.

Met pensioen gaan kan sinds 22/3/2011 ook thuis, achter je computer. Dat werkt wel enkel voor wie actief was als bediende, arbeider, zelfstandige of contractueel bij de overheid. De site www.pensioenaanvraag.be is je startpunt. (Vastbenoemde ambtenaren kunnen er niet terecht).

Je rustpensioen mag je één jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Een overlevingspensioen gaat in de maand volgend op de maand van de aanvraag, tenware je nog niet aan de leeftijdsvoorwaarde (zie hoger) voldoet.

Vijf voor twaalf Menulink: