Inkomenssteun

Waar vind ik mijn loopbaangegevens ?

Om je sociale rechten zoals pensioen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen na te kijken vraagt Dyzo je vaak naar gegevens over je loopbaan.

Stopzettingsuitkering van je sociaal verzekeringsfonds

Wie zijn zaak moet stoppen kan onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op een uitkering van de sociale zekerheid als zelfstandige. Sedert 18/1/2016 heet dit het overbruggingsrecht, maar velen gebruiken nog de oude naam namelijk ("de faillissementsverzekering").

Fiscaal : hoe overbruggingsrecht aangeven aan de belastingen ?

Een overbruggingsrecht ( oude naam : faillissementsuitkering ) is een voordeel dat een zelfstandige uit zijn sociale zekerheid haalt. Het is in principe belastbaar, en dient dus aangegeven te worden op je belastingsaangifte.

Ik weet niet meer bij welk sociaal verzekeringsfonds ik aangesloten ben. Hoe geraak ik aan mijn rechten ?

Om een faillissementsverzekering (of andere sociale rechten) aan te vragen moet je een aangetekende brief sturen naar je sociaal verzekeringsfonds.

Kinderbijslag vanaf 1/7/8 losgekoppeld van betaling sociale bijdragen

Zelfstandigen moeten elk kwartaal sociale bijdragen betalen. Door de betaling van die sociale bijdragen bouwen ze pensioenrechten en openen ze rechten op o.a. de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorgen.