Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg ik na minstens 6 maand en maximum 15 jaar zelfstandigheid ?

Na een gedwongen einde aan je zelfstandigheid moet je eerst bewijzen dat je geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering vooraleer je in aanmerking komt voor een overbruggingsrecht. Zie elders voor de voorwaarden om een vroeger opgebouwd recht op werkloosheidsuitkering weer op te nemen na een zelfstandige activiteit.

Hierna vind je meer uitleg over het bedrag van die heropgeviste werkloosheidsuitkering.

Het feit of je werkloos was bij de aanvang van je zelfstandige activiteit of naadloos overstapte van werknemerschap naar zelfstandigheid heeft sedert 1/2/8 geen invloed meer op het bedrag van de werkloosheidsuitkering waar je als zelfstandige na stopzetting van de zaak kunt op terugvallen.

Het loon dat in aanmerking komt voor de bepaling van het bedrag van de werkloosheidsuitkering is wel dat van de laatste periode van 4 weken met prestaties als werknemer, gelegen in de referteperiode. De referteperiode is de periode waarbinnen een prestatie als werknemer moet worden bewezen om recht op werkloosheidsuitkering te openen. Dat loon wordt aan de hand van de toenmalige omzettingsbarema’s vertaald in een bedrag aan werkloosheidsuitkeringen. Die werkwijze levert een hoger bedrag op dan de vroegere berekening op basis van het minimumloon. Dit betekent dus dat sedert 1/2/8 de terugvalpositie van een zelfstandige inzake werkloosheidsrechten verbeterd is.
Maar, na 1/11/2012 is de werkloosheidsuitkering hervormd en zien vooral de samenwonenden na verloop van tijd hun uitkering heel diep zakken.
Als je vooraleer je zelfstandige werd, werkloosheidsuitkeringen ontving, zal je terugvallen op dat oude soms lage bedrag, eventueel aangepast aan je huidige gezinssamenstelling. Ook indertijd opgelopen sancties kunnen je toegang tot werkloosheidsuitkeringen bemoeilijken.
 
Dat betekent ook dat het na een faillissement niet eenvoudig is om uit te maken op welk bedrag je kan rekenen in afwachting van een nieuwe activiteit. Je hebt geen vrije keuze. Als er recht is op werkloosheidsuitkering, is er geen recht op overbruggingsrecht. Tip Jobat biedt een rekenhulp voor werkloosheidsuitkeringen op haar site. Deze link wordt enkel als inlichting aangeboden. Niet alle situaties zijn op die manier berekenbaar.
Vijf voor twaalf Menulink: