Het overbruggingsrecht is een van de laatste kansen op een vervangingsinkomen.

Na een gedwongen stopzetting van een zelfstandige activiteit is er vaak op het eerste zicht recht op een overbruggingsrecht. Je zal in de praktijk het overbruggingsrecht alleen maar krijgen als je bewijst dat je geen recht hebt op een vervangingsinkomen, zoals werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkeringen en tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

Andere overwegingen

Vraag je dan af of je gezondheid wel zo betrouwbaar is, en onderschat de weerslag van langdurige stress en de gevoelens van mislukking en maatschappelijke uitsluiting na faling niet. Na een faling is het risico op bijvoorbeeld depressie, hart- en vaatproblemen hoger. Vraag doktersadvies over je werkbekwaamheid. Dit is belangrijk omdat je vanuit een overbruggingsrecht niet makkelijk kunt overstappen naar een ziekteuitkering en vanuit werkloosheid wel.

Maak dan uit of je op eigen kracht werk (als werknemer of al zelfstandige) zult vinden, dan wel of je daar wat financiële of andere steun (opleiding, solliciatietraining, coaching) kunt bij gebruiken. Bij een overbruggingsrecht sta je er namelijk meer alleen voor, als uitkeringsgerechtigde werkloze kom je vlugger in aanmerking voor steunmaatregelen om werk te vinden.

Hecht je belang aan je pensioen ? Je overbruggingsrecht zorgt niet voor pensioenopbouw, werkloosheidsuitkering wel. 1 jaar maakt 1/45ste verschil uit op het totaal van je pensioen, of een kleine 2%.

Een leefloon van het OCMW mag je maar vragen nadat je alle andere rechten, dus ook op overbruggingsrecht uitgeput hebt. Als je zonder geld zit om van te leven omdat de goedkeuring van je aanvraag voor een sociale zekerheids uitkering (werkloosheid, ziekte of faillissement) lang uitblijft, dan mag je wel voorschotten vragen aan je OCMW. Het OCMW zal je wel een "subrogatie" laten tekenen, zodat ze die voorschotten rechtstreeks van de sociale zekerheid kunnen recupereren.

Zo, nu kun je met kennis van zaken gaan voor het vervangingsinkomen dat best past bij jouw situatie.

 
 
Vijf voor twaalf Menulink: