Gezondheidszorg als je krap bij kas zit

Het aantal mensen die gezondheidszorg uitstellen omwille van financiële problemen stijgt jammer genoeg al jaren opeen. Uit de meest recente gezondheidsenquête bleek dat 14 procent van de Belgen zorg uitstelt omdat ze ze niet kunnen betalen. Bij de 25 procent armste gezinnen is dat zelfs 27 procent. Zij moeten jammer genoeg kiezen tussen eten of kiespijn.

Een belangrijk aantal zelfstandigen hebben het lastig om hun sociale zekerheidsbijdragen op tijd te betalen, en hun ziekenfonds weigert daardoor (na 2 jaar) hun ziektekosten (ziekenhuisopname, dokterskost, medicatie enz..) terug te betalen. Ook kinderen of partner (ten laste) worden hierdoor getroffen. Als dat bij jou het geval is, lees dan :

 1. een getuigenis van een zelfstandige die door zware ziekte met de rug tegen de muur stond (en een oplossing vond, zelfs al had hij geen geld).
 2. hoe je schulden aan je sociaal verzekeringsfonds (zenito, xerius, acerta, partena enz..) vermindert en je rechten terugkrijgt;
 3. hoe je recht op gezondheidszorg vaak ook in orde komt zonder je schuld aan je sociaal verzekeringsfonds op te lossen.

Heb je recht op terugbetaling, maar blijf je met zware medische kosten zitten, dan kan het volgende je verzorging draaglijker maken :

 1. Je arts, apotheker, kinesist en ziekenhuis kunnen voor jou goedkoper worden. Op 1 januari 2014 is het recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) in de kosten voor je gezondheidszorg hervormd. Dat is een regeling die werkende mensen met een laag inkomen recht geeft op goedkopere gezondheidszorg  doordat je ziekenfonds een groter deel van je medische kosten terugbetaalt. (Dit komt in de plaats van oudere-statuten zoals WIGW of OMNIO.)
  1. Je kan dit automatisch krijgen, bijvoorbeeld als gehandicapte, weduwe, weduwnaar, wees of als je moet leven van een leefloon van het OCMW. Als je zo aan je recht op VT geraakt, behoud je dat recht tot het einde van het volgende jaar.
  2. Je kan dat ook krijgen op basis van een onderzoek van je inkomen. De regels zijn nogal ingewikkeld, maar Dyzo schat dat 1/3de van de zelfstandigen in aanmerking komt omdat hun belastbaar gezinsinkomen/jaar lager ligt dan 17.649,88 €. Kanttekening : dit bedrag moet vergeleken worden met je zelfstandige inkomen maal 100/80. Per persoon ten laste mag je het grensbedrag verhogen met 3.267,47 €. (cijfers geldig vanaf 1/1/2016)
 2. Vanaf 1 oktober 2015 betalen patiënten die tot onderstaande groepen behoren nog één euro voor een consultatie bij de huisarts. De rest van het honorarium rekent de huisarts rechtstreeks af met het ziekenfonds. Dit zorgt er dus voor dat je nauwelijks nog cash geld nodig hebt bij je dokter. Dit heet derdebetalersregeling en is verplicht geworden op 1/10/2015. Voorheen was dit een gunst van je dokter.
 3. De prijs van 1 euro geldt voor patiënten met een globaal medisch dossier bij zijn huisarts. Patiënten zonder globaal medisch dossier, betalen 1,5 euro. Gewoon verzekerden betalen 4 euro remgeld als ze een medisch dossier hebben en 6 euro als ze dat nog niet hebben. Een globaal medisch dossier vraag je gewoon aan je huisarts. Die verzamelt dan voor jou de medische informatie van andere artsen die je verzorgd hebben, zodat dubbele kosten en onaangepaste zorg kunnen vermeden worden.
 4. Maximumfactuur. Zodra je een maximumbedrag/jaar aan remgeld betaald hebt, betaalt je ziekenfonds de rest. Dit zou automatisch moeten werken. Vraag het aan je ziekenfonds als je hier meer wil over weten.
 5. Statuut chronisch zieke of andere ziektespecifieke regelingen. Die zorgen voor meer tussenkomst van je ziekenfonds. Bij de aanvraag moet je een aantal stappen doorlopen.
 6. Soms is het goedkoper om je door een huisarts naar een specialist te laten verwijzen dan om rechtstreeks naar je specialist te stappen. Dit heet echelonnering.
 7. Bij het RIZIV bestaat een bijzonder solidariteitsfonds voor tussenkomsten in sommige nog "experimentele" behandelingen.

Heel veel personen die voor een van die dingen in aanmerking komen hebben dit nog niet aangevraagd. Daarom deze goede raad : als je inkomen als zelfstandige tegenvalt, vraag dan bij je ziekenfonds of je recht hebt op een voordeel uit bovenstaande lijst. Zij zoeken voor jou wel uit hoe het juist zit. Als elke euro telt, is dit een welkom voordeel. Zo moet je straks niet kiezen tussen eten of kiespijn.

Vijf voor twaalf Menulink: