Gevolgen gerechtelijke reorganisatie

Gevolgen van de toelating tot de procedure gerechtelijke reorganisatie

Insolventierechter

Na het indienen van het verzoekschrift wijst de rechtbank onmiddellijk een gedelegeerd rechter aan  (art.XX.42 WER). De taak van de gedelegeerd rechter is om verslag uit te brengen over of het verzoekschrift alle nodige stukken bevat (ontvankelijkheid) en over de gegrondheid van het verzoek. Hij kan ook eerst een gesprek houden met de schuldenaar/indiener van het verzoek en met andere personen en dan pas daarna verslag uitbrengen.

Bescherming tegen schuldeisers

Je geniet als schuldenaar/indiener na het indienen van het verzoekschrift al een bepaalde bescherming.

  1. Want je kan niet meer failliet worden verklaard. Is het verzoek ingediend door een rechtspersoon, kan die ook niet meer gerechtelijk ontbonden worden (art.XX.44, § 1 WER).
  2. Ook zal de verkoop van roerende en onroerende goederen niet meer doorgaan.

In de wet staat dat er geen "tegeldemaking van de goederen van de schuldenaar" zal plaatsvinden.  Dit wil zeggen dat deze goederen niet meer in geld kunnen worden omgezet. Let op, bewarende maatregelen, zoals het vestigen van een hypotheek, blijven toegelaten.
Bewarende maatregelen betekenen niet meteen een ten gelde making van je goederen maar geven schuldeisers een zekerheid voor het geval het later toch nog misloopt. Want een hypotheek zorgt dat een schuldeiser een zakelijke zekerheid heeft en dit vergroot zijn kans om zijn schuld betaald te krijgen.

Maar er is een uitzondering wanneer er al een verkoopdag van die goederen bepaald is en de datum van die verkoopdag binnen de 2 maanden na indiening van het verzoekschrift plaats vindt.  Er is dus sprake van een vergevorderde beslagprocedure waarbij er snel een openbare verkoop van de goederen zal zijn.
De nieuwe wet maakt het niet zomaar meer mogelijk om die verkopen uit te stellen door gewoon nog snel een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie in te dienen. De openbare verkoop zal toch doorgaan.
De rechtbank kan die verkoop schorsen maar de schuldenaar zal dit moeten vragen in het verzoekschrift. De schuldeiser die beslag heeft gelegd op goederen en op die manier hoopt betaling te krijgen van zijn schuld, kan ook een schorsing vragen aan de rechtbank als het gaat om een verkoop van roerende goederen. Er is pas een schorsing wanneer de rechtbank beslist tot schorsing.

Volgt er een schorsing van de openbare verkoop op jouw vraag als schuldenaar, moet je nog wel de kosten daarvan betalen.
Je kan ook een schorsing vragen voor de verkoop van een onroerend goed. Maar dat is nog iets moeilijker. Minstens drie dagen voor de vastgestelde verkoopdag moet de rechtbank uitspraak doen over de schorsing.

Je moet onmiddellijk de notaris of de deurwaarder die de verkoop regelt, op de hoogte brengen dat je een verzoekschrift hebt ingediend voor een procedure gerechtelijke reorganisatie.

Termijnen

De bevoegde rechtbank behandelt je zaak binnen de vijftien dagen na de neerlegging van het verzoekschrift. Dus binnen die termijn volgt er een zitting van de rechtbank. Na die zitting doet de rechtbank een uitspraak, ze laat je toe tot de procedure gerechtelijke reorganisatie of ze verwerpt je verzoek en dan wordt je niet toegelaten. Bij een toelating, spreekt de wet over een opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.
Ook beslist de rechtbank dan hoe lang je opschorting van betaling krijgt. De termijn van opschorting van betaling begint dus pas te lopen vanaf de opening van de procedure.

Bekendmaking

Het vonnis van de rechtbank wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je moet ook je schuldeisers in kennis stellen dat je bent toegelaten tot die procedure. Je stuurt ze dus een brief om ze te informeren. Dit moet je doen binnen de acht dagen na het vonnis. Indien je als doel van de procedure kiest voor het minnelijk akkoord, moet je de schuldeisers niet aanschrijven. Dus je schuldeisers komen te dat je zaak moeilijkheden heeft misschien hadden ze al een vermoeden omdat je niet meer heel stipt de facturen betaalde). Vaak krijg je dertig dagen de tijd voordat je een factuur van je leverancier moet betalen. Wanneer je in een procedure van gerechtelijke reorganisatie zit, kan het zijn dat je leverancier vraagt om zijn facturen onmiddellijk te betalen.

Beroep

Tegen het vonnis van de rechtbank over de opening van de procedure gerechtelijke reorganisatie, kan er beroep ingesteld worden (verzet is niet mogelijk). Beroep instellen moet via een verzoekschrift dat neergelegd wordt op de griffie van het hof van Beroep. Dit moet snel gebeuren, zeker binnen de acht dagen na kennisgeving van het vonnis.

Terug naar overzicht

 

Vijf voor twaalf Menulink: