Gespecialiseerd advies

Waar kan je terecht als je bedrijf in de moeilijkheden zit?

Dyzo voorziet in een eerste opvang voor ondernemers met een bedrijf dat moeilijke tijden meemaakt. We wijzen op wettelijke mogelijkheden voor bescherming tegen schuldeisers, wegen om de kosten te verminderen, wegen naar krediet.

Een advocaat, wie zal dat betalen ?

Dyzo leest in een wetenschappelijke studie dat 13,7% van de zelfstandige gezinnen moeten overleven met een inkomen onder de armoedegrens. Daarmee kun je geen advocaat betalen, ook al heb je het recht aan jouw kant.

Onderhandelen met je schuldeisers

Door onderhandeling met je schuldeisers krijg je je schuld onder controle. Hoe je dat precies aanpakt hangt af van de oorsprong van je schulden. Schulden kunnen voortkomen uit :

Stoppen of failliet gaan ?

Sommige zaken zijn helaas niet meer te redden. Laat u bij deze beslissing bijstaan. Het is niet verstandig te vroeg of te laat te stoppen. Je boekhouder/accountant is je eerste raadsman in deze. Dyzo kan je ook helpen bij deze beslissing.

De financiering van je zaak

Een onderneming die op zoek gaat naar externe financiering, zal aan de kredietverlener informatie moeten verstrekken over hoe ze dat ziet terug te betalen.